С.РахманиновС.Рахманинов

Competition audition III section

Auditions 3rd age group
Big hall of the Gnesin Music College (Povarskaya str., 38)

30.01.2020

I Group

15.00 – 19.00

1. Julch Monan
2. Goldengorin Vitaliy
3. Vojvodic Zvjezdan
4. Hu Tianke
5. Munkhbat Baigali
6. Wang Yiguo
7. Wang Yilin
8. Korchagin Mikhail
9. Tretyakova Vasilissa
10.Sokolov Igor
11.Dmitrieva Margarita
12.Tsogoo Gunbileg

31.01.2020

II Group

10.00-14.00

13.Ying Zhixin
14.Osipova Anna
15.Sun Edwina
16.Zorigt Orkhon
17.Karaulova Anastasia
18.Gritskova Christina
19.Orlov Fedor
20.Krutova Eugeniya
21.Golev Dmitry
22.Abzalimova Regina
23.Anshakova Marina
24.Wang Angel

III Group

15.00- 19.00

25. Popova Irina
26. Skuratova Nadezhda
27. Khosbayar Khuslen
28. Pogosbekyan Alexander
29. Kapishnikova Ksenia
30. Kwon Songawn
31. Petrova Maria
32. Limorova Maria
33. Melnichenko Ilya
34. Timofeeva Arina
35. Averyanova Antonina
36. Osipova Elena

01.02.2020

IV Group

 10.00 — 14.00

37.Gorinskaya Ekaterina
38.Ivanova Elizabeth
39.Goncharova Sofya
40.Khorokhorova Natalya
41.Taukumova Camila
42.Klochkova Alina
43.Klyuchareva Anastasia
44.Karpova Maria
45.Bychkova Angelina
46.Pelikyan Iren
47. Mikhailov Mikhail
48.Stepichev Artem